Before Practice / Before Food

this mantra is usually chanted before yoga practices and before food, it’s also known as Shanti Mantra, but i wanted to provide to you also this translation:

Aum… Aum… Aum…
Sahana Vavatu Sahanou Bhunaktu
Sahaveeryam Karavavahai
Tejasvinavadhitamastu
Mavid Visha Vahai
Aum Shanti, Shanti, Shantihi.

Let us be togheter. Let us eat togheter.
Let us produce energy togheter.
Let there be no limit to our energies.
Let there be no ill feeling among us.
Aum… Peace, Peace, Peace


Fiecare acțiune necesită o anumită stare, formă și prezentă, astfel ea este precedată de o consacrare, de o invocare a acelui spațiu roditor, benefic. Încă din timpurile upanishadelor, o mantră, ce precede cu aceiași intenție începuturile, s-ar traduce, simplu, astfel:

Să fim impreună. Sa mâncăm împreună.
Să producem impreuna energie.
Să nu găsim limite energiei noastre.
Să nu fie trăiri bolnavicioase între noi.
Aum.. pace, pace, pace.

shanti mantra