Yoga în funcție de aspiranți

răsfoiam zilele trecute printre cărti și mi-am regăsit un zâmbet, o descriere asupra patru tipuri a celei ce transcede dualitatea, yoga în funcție de aspiranți (Shiva-Samhita V:9-14). Respectiv sunt 4 tipuri de aspiranți: slabi ( lipsiți de energie), moderați, arzători si cei mai arzători – ce mai buni care pot trece oceanul lumii.

Pentru cei slabi se recomandă Mantra-Yoga

11. Oameni neintreprinzători, comozi, bolnavi și cei care găsesc defecte profesorilor lor, cei avari, păcătoși, gurmanzi și atașați fără ajutor de sotiilor lor; cei neastornici (instabili), timizi, bolnavi, dependenți și cruzi, cei ai căror caracter este rău și cei care sunt inerți (indolenți) – aceștia sunt toți aspiranți slabi. Acești oameni obțin succes în doisprezece ani cu mare efort; pe el profesorul îi găsește buni pentru Mantra-Yoga.

pe deoparte, aceste cuvinte caută să indentifice dacă ești slab, de ce, și care ar fi efortul tău în a accesa yoga mai puternic. Iar în altă ordine de idei am putea surpinde că inclusiv pentru această categorie este un tip de yoga, ce își are o eficiență, un efect, chiar dacă este un efort si un timp mai lung.

Într-o ordine inversă unor așteptări, Mantra Yoga este mai pentru începători decât doar pentru avansați.

Cei moderați sunt buni pentru Laya-Yoga

12. Cei cu mintea liberă, blânzi, cumpătați, doritori de virtute, dulci în vorbă și care niciodată nu ajung la extreme în nici o acțiune. Aceștia trebuie să fie inițiați de profesorul lor în Laya-Yoga (și obțin succesul în nouă ani).

Cum o să observăm și mai jos acest tip de yoga include pe anteriorul, respectiv în Laya Yoga intră și Mantra la care se adaugă din ramura asana și în special din pranayama. Respectiv aceste tipuri de yoga nu sunt niște drumuri distincte, ele pot reprezenta un volum de implicare, de tehnici, de dedicare și de practică personală.

În Laya Yoga starea de auto-observatie este mai prezentă iar aceasta se manifesta mai usor în spațiul personal, în timpul și mediul fiecăruia, în disciplina și auto-atenția asupra expresiei practicii private.

Din experiența personală, o practică de tip laya yoga poate dura în general intre 21 si 40 minute, se repetă de 1-2 ori pe zi (devreme dimineața sau seara), ajungând astfel suficient de ușor de întreținut.

Arzători (buni pentru Hatha-Yoga)

13. Cei cu mintea linistita, care cunos Laya-Yoga si sunt independenti, plini de energie si de vitalitate, plini de simpatie, iertatori, darnici, cinstiti, curajosi, plin de credinta; cei care se inchida la picioarele Gurului lor, si care sunt angajati permanent in practica Yoga – acesti oameni sunt adhimatra*. Ei Obtin succes in practica Yoga in 6 ani si trebuie sa fie initiati in Hatha-Yoga si in ramurile sale.

*adhimatra – sau Realitatea Supremă dincolo de orice masur (comparatie, raportare) si descriere mentala sau verbala; aceasta este un alt termen pentru Absolultul sau Dumnezeu, mai ales in hinduism, parabrahman (Brahmanul Suprem)

Decscrisă în textul sursă sub forma de incluziune, Hatha Yoga contine in capitolele sale și Laya Yoga (respectiv Mantra Yoga). Cele 3 capitole, ramuri mari din Hatha Yoga fiind Asana, Pranayama si Kriya, această enumerație nefiind însă nici o ordine a importanței, nici a succesiunii practice a tehnicilor, nici o treaptă sau process completare a lor.

Cum se va oberva în practica Hatha Yoga, primele lucruri pe care ajungem să le facem s-ar regăsi în Kriya Yoga, probabil jala neti, apoi Asana apoi Pranayama (sau Pranayama si apoi Asana), depinzând mult de momentul zilei (dimineața sau seara) sau de ceea ce vrem să rafinăm, exploatăm, observăm.

Pe lângă capitolele mai mari sau mai interpedendente din Hatha Yoga, amintite mai sus Kriya, Asana, Pranayama, aceasta mai contine si Mudras (seals), Bandhas (locks), Nada (Sound) Meditation și Samadhi – ceea ce face acest tip de yoga (amintit cu acest nume in jurul secolului 12), un drum sau un capitol complet in Yoga.

Cei mai arzători, buni pentru toate ramurile Yoga

14. Cei care au cea mai mare cantitate de energie, cei întreprinzători, angajați sau eroici (care sacrifică orice altceva), care cunoscu Shastras (Scripturile) și perseverează; cei liberi de efectele emoțiilor oarbe, cei care nu se tulbură ușor și cei care sunt tineri (prima parte a tinereții); cei moderați în dietă, cei care își stăpânesc simțurile; cei fără frică, curați și îndemânatici; cei care sunt un ajutor pentru toți; cei competenți, fermi, talentați, mereu egali și multumiți; cei iertători, având o natură bună și cei religioși, tăcuți, modești (care își țin străduințele secrete); cei cu blândețe în vorbă și cei pașnici (blânzi, neagresivi, pacifisti); cei care au credință în Shastras și se predau (se închină) lui Dumnezeu și mastrului lor (Guru); cei care au aversiune să-și piardă timpul în societate; cei care nu sunt bolnavi și care sunt obisnuiți cu datoriile adhimatra; cei care practică fiecare ramură (anga) de Yoga; toți aceștia obțin, fără îndoială, succesul în trei ani și pot fi inițiați în orice ramura Yoga, fără nici o ezitare.